Dáme kroj

26. 9. se děti 1. – 3. tříd zapojily do celorepublikové happeningové akce „DÁME KROJ“. Spolu s mnoha školami, soubory a spolky z celé naší republiky jsme tak oslavili Den české státnosti – projevením hrdosti nosit národopisné skvosty – kroje.

Ve čtvrtek 26. 9.  jsme si oblékli autentický kroj nebo jeho část. Další děti ze ZŠ Vizovice oblékly kroj hasičský, myslivecký, skautský a všechny ty, které vyjadřují příslušnost k některému ze spolků. Během dopoledne pak školou procházel malý průvod krojovaných ze souboru Vizovjánek, který se zastavil v každé třídě. Vizovjánci zahráli dětem krátkou scénku na motivy pověsti „Jak Vizovjanom zhnila šibenica“  a představili rozmanitost krojů z Vizovic. 
Cílem celorepublikového happeningu bylo vyjádřit sounáležitost s kulturní tradicí a to se nám ve Vizovicích určitě daří.
J.M.