Přehlídky dětských souborů

 

Vystoupení na oblastní přehlídce ve Valašských Kloboukách 18.3. se děckám z Vizovjánku moc podařilo! 🙂 Do regionálního kola postoupily malé děti s pásmem Ptáčci v zimě, jako náhradníky porota vybrala střední skupinu s pásmem Škola! 
Dále vystoupili nejstarší s pásmem O svatém Blažeji a přípravka s pásmem Zajíček. 💃Děkujeme CM Přípravka a CM Ocúnek za hudební doprovod! 🎻 

Regionální valašské kolo se uskutečnilo v sobotu 29.4. v Rožnově a malé děti s pásmem Ptáčci v zimě krásně reprezentovaly! Děkujeme ☺️