Ohlédnutí za rokem 2023 a co nás čeká

Náš rok ve Vizovjánku začíná tradičně po prázdninové pauze. Od září se do toho všech 5 skupin
opřelo a na pravidelných zkouškách začalo oprašovat pásmový repertoár. Letos byl hlavním
podzimním tématem nácvik vánočních pásem a příprava na koncertní šňůru.

Než jsme ale vykročili do zářijových dnů, čekala nás velká změna. Po dlouhých letech jsme se
přestěhovali ze školních prostor do hasičského sálu, ve kterém nám město Vizovice nabídlo prostory
k pravidelným nácvikům. Nestěhovalo se jen všech 131 členů souboru, ale především všechny kroje,
rekvizity a roky nastřádané historie. Stěhování zabralo několik dní a pomohly ruce tanečníků i velká
auta naplněná po střechu. Do nově pořízených skříní se vešlo téměř vše a my jsme si mohli
oddechnout, že všechny drahé krojové součástky jsou pod jednou střechou a na jednom místě.


Podzim jsme zahájili vystoupením na Zlínském vinobraní. Dospělá skupina společně s mládežníky a
cimbálovou muzikou Ocún zatančila svá pásma na 1. ročníku tohoto krásného festivalu na nádvoří
zlínského zámku. Další podzimní víkendy jsme věnovali soustředěním, na kterých se jednotlivé
skupiny připravovaly na vánoční koncerty.


Nejmladší skupina dětí Vizovjánku (MŠ, 1. – 2. třída) pod vedením organizační a umělecké vedoucí
celého souboru Mgr. Jitky Mackové připravovala své vůbec první vystoupení s novými členy. Děti se
za 3,5 měsíce zvládly naučit pásmo Koleda a doprovodila je k tomu Cimbálová muzika „Přípravka“ –
nejmladší skupina CM Ocún a Ocúnek pod vedením Terezy Malaníkové (Mackové). A že se jim
vystoupení na koncertu souboru moc povedlo, dokládají fotografie.


Koncertu „Ten Vánoční čas s Vizovjánkem“ konaného 2. 12. 2023 v KC Vizovice se zúčastnily všechny
skupiny. Další Vizovjánci (3. – 5. třída) pod vedením slečny Zdenky Pavkové připravovali pásmo Ptáčci
v zimě, „střeďáci“ (6. – 9. třída) pod vedením Radky Tulejové a Jitky Malé nové pásmo Trhy,
mládežníci (15 – 18 let) pod vedením Jitky Mackové a Matěje Madera pásma Peřiny a Čerty a dospělá
skupina pod vedení Anny Varsami (Mackové) úplně nové pásmo Valčíky. Koncert jsme zopakovali o
týden později ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov pod Radhoštěm a nejmladší 3 skupiny ještě pro
spolužáky ze ZŠ Vizovice.


V novém roce jsme společně se souborem Portáš z Jasenné pořádali Valašský bál ve Vizovicích a
v březnu tradiční Masopust. Na letošním Masopustu se k nám připojily další dva soubory Leluja
z Provodova a DFS Dúbravěnka z Dubňan. Na krásné lidové masky a celý průvod zakončený
karnevalem se zábavou se můžete podívat ve fotogalerii.


Mnoho je za námi, ale mnoho před námi. A kde všude nás ještě v letošním roce můžete vidět? Třeba
při vynášení Mařeny, na soutěži v lidovém zpěvu, na Velikonočním jarmarku ve Vizovicích, na
festivalu Borský Svaty Jur na Slovensku nebo na festivalu Hore Provodovem. O prázdninách nás čekají
3 velké výjezdy. Na začátku července se podívá mládežnická skupina na Mezinárodní folklorní festival
do Rumunské Slatiny, na konci měsíce poletí dospěláci na MFF na daleké Azory a na konci srpna
se mladší děcka vydají do Chorvatska na taneční tábor.


Věříme, že se nám všechny plány podaří a budeme moci náš krásný kraj reprezentovat ve všech koutech republiky i zahraničí!

Tereza Malaníková