Organizační vedoucí souboru Jitka Macková byla oceněna Zlínským krajem

Je nám velikou ctí, že byla naše dlouholetá vedoucí, tanečnice, maminka a srdce souboru oceněna z rukou hejtmana Zlínského kraje za dobrovolnou práci s dětmi a mládeží. Jsme rádi, že se jí této pocty dostalo a doufáme, že s námi ještě dlouho při tancování vydrží! Děkujeme Ti Jituško!