Rekonstrukce městského kroje z Vizovic

Na přelomu roku jsme ve spolupráci s brněnskou etnografkou Věrou Kovářů realizovali rekonstrukci městského kroje z Vizovic dle kvaše z roku 1814.

Co se můžeme dočíst o tomto kroji v knize Moravské a slezské kroje od Miroslavy Ludvíkové:

Malíř opět umožňuje srovnání různých vrstev obyvatel. Měšťané však nenosí „německý“ kroj, ale východomoravský, odlišující se od selského jen volbou dražších látek: používá se sukno ve fialové, vysoce ceněné barvě, „uherské“ čižmy a k tomu celku třírohý klobouk. Oblečení ženy se odlišuje od vesnického kroje rovněž materiálem: sukně z fialového sukna, bílá zástěra, na krku bílé korálky.

Rekonstruovaný kroj ušila Marie Varsamisová a poprvé byl představen na 30. Valašském bále ve Vizovicích, 31. ledna 2015. Děkujeme za finanční podporu sponzorů a města Vizovice!